Cjenik

USLUGACIJENA
BICOM (biorezonaca) testiranje 700 kn
BICOM test na alergije 600 kn
BICOM (funkcionalno ispitivanje organizma) 300 kn
BICOM terapijski tretman 270 kn
BICOM terapijski tretman (djeca) 250 kn
BICOM tretman (medicinski djelatnici) 250 kn
BICOM alergo-test kod kuće 1000 kn
BICOM test u kući 1300 kn
BICOM terapija u kući 500 kn
USLUGACIJENA
Specijalistički pregled 270 kn
Kontrolni specijalistički pregled 190 kn
Konzultacije 150 kn
Ekspertiza sa pismenim mišljenjem 500 kn
Pregled u kući (06:00-22:00) 400 kn
Pregled u kući (22:00-06:00) 450 kn
Pregled u kući nedeljom i blagdanima 450 kn
Ponovni pregled u kući 250 kn
EKG (12-kanalni) 350 kn
Mini EKG holter (90 sec) 50 kn
Mjerenje cirkulacija donjih ekstremiteta (gležanjski indeks) 110 kn
Specijalistički pregled cirkulacije donjih ekstremiteta sa mjerenjem cirkulacije (gležanjski indeks) 300 kn