O nama

Doktor Jelić

Prim. dr. Jadranko Jelić


Prim. dr. Jadranko Jelić rođen je 1950. godine u Sarajevu. Osnovnu školu, gimnaziju i glazbenu školu završio s odličnim uspjehom. Obnašao dužnost predsjednika Muzičke omladine Jugoslavije. Studirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Kao liječnik je započeo karijeru na Zavodu za trasfuziologiju u Sarajevu te nastavio na Institutu za transplantaciju organa u Sarajevu. Posebnu pozornost je posvetio terminalnoj bubrežnoj insuficijenciji te riješavanju tog ozbiljnog problema. Radio je na odjelu za hemodijalizu, peritonealnu dijalizu, imunologiju te je 1983. godine završio specijalizaciju iz interne medicine. Da bi zaokružio cjelokupnu djelatnost riješavanja terminalne bubrežne insuficijencije, a to je transplantacija bubrega, specijalizirao je i kirurgiju. Imao je posebnu čast da mu je jedan od učitelja bio i Prof. dr. Vinko Frančišković. Radio je i na organizaciji donorskog sustava. Obnašao je i funkciju direktora Instituta za transplantaciju organa. Sa 39 godina dobio je zvanje Primarius. Tijekom rata bavio se vaskularnom kirurgijom u Sarajevu. U Hrvatsku dolazi 1995. godine. Otvara svoju ordinaciju 1998. godine u Rijeci. Posebnu pozornost posvećuje razvoju psihosomatskog pristupa liječenju pacijenata. Od 2003. godine u praksu uvodi dijagnostiku i terapiju koja se bazira na kvantnoj medicini. Autor je i ko-autor niza publikacija, knjiga, znanstvenih i stručnih radova. Član je više strukovnih i društvenih udruga i organizacija. U zadnjih 10 godina na području dobrotvornog rada preventivno je diljem Hrvatske pregledao preko 10,000 pacijenata. Od 1998. godine zajedno sa gospodinom Ivanom Lesingerom vodi emisiju "Priroda i zdravlje" na Primorskom radiju. Oženjen, otac dviju krasnih kćeri.

Povijest

01.12.1998. godine započela je s radom Specijalistička internistička ordinacija Prim Dr. Jadranko Jelić sa sjedištem u Rijeci. U početku to je bila klasična ordinacija koja je pacijentima pružala internističke usluge. Prateći suvremene tokove u medicini, a imajući u vidu potrebu da Ordinacija u svom djelokrugu rada učini nešto novo i da pacijentima pruži uslugu koje nema u standardnim ordinacijama, odlučili smo se na nov pristup koji se zasniva na psihosomatskom pristupu pacijentu. Izrađena je posebna studija koja je nosila naziv "Osobni trener". U međuvremenu je 2000. godine pokrenuta i dobrotvorna akcija "Pomozimo drugima" koja se bazirala na preventivnim pregledima građana srčano žilnog i respiratornog sustava.

2001. godine izdana je publikacija s rezultatima pregledanih 1.000 građana PGŽ. Akcija se i dalje nastavila te je do sada pregledano preko 10.000 građana Hrvatske.

Kao novina, 2002. godine uvodi se u rad Ordinacije računalna funkcionalna dijagnostika kao posve nova dijagnostička metoda u Hrvatskoj.

Sredinom 2003. godine Ordinacija kreće sa novim projektom koji se bazira na kvantnoj medicini, koja je u Hrvatskoj malo poznata, a koja se u svijetu prakticira preko stotinu godina, a radi se biorezonatnoj dijagnostici i terapiji. Iz svega navedenog vidljivo je da je ova Ordinacija uvijek težila pacijentima omogućiti one metode koje se koriste u svijetu, a kod nas nisu dostupne.

Ciljevi poslovanja

Cilj ove Ordinacije je daljnji razvoj projekta psihosomatske medicine s osnovnim pravcem u kojem sve počinje od čovjeka, nastavlja se sa dijagnostikom, terapijom i ponovo se završava sa čovjekom. Nova medicinska saznanja su svaki dan veća i veća te se treba stalno educirati kako bi se ona mogla upotrijebiti u svakodnevnoj praksi. Nastavit će se i dalje s preventivnim djelovanjem i ranim otkrivanjem stanja krvno žilnog i respiratornog sustava te preventivnim pregledima i terapijom jednog velikog problema današnjice, a to je pretilost.

Posebna pozornost će biti na području preventivnih alergijskih pregleda i tretmana jer je sigurno da je porast alergijskih reakcija kod ljudi ozbiljan problem čije nas riješavanje tek očekuje. Mislimo da je krajnje vrijeme da ozbiljnije shvatimo izreku "da je bolje spriječiti nego liječiti" koja se danas uglavnom spominje deklarativno.

Bioetičnost kao filozofija pristupa ljudima je osnovno pravilo ove Ordinacije.