SPECIJALISTIČKI INTERNISTIČKI PREGLED

Psihosomatski pristup

Ordinacija u suradnji s brojnim stručnjacima osigurava svakom pacijentu izradu osobnog projekta očuvanja zdravlja u kojem se multi-disciplinarnim pristupom pružaju psihološka potporu, savjeti o prehrani i tjelesnim aktivnostima, terapijske metode, te sve ostale individualne potrebe.

Sistematski pregled

Razgovor s pacijentom, anamneza i kompletni pregled po sustavima. Pregled traje sat vremena.

 • Kontrolni specijalistički pregled
 • Ekspertiza sa pismenim mišljenjem
 • EKG (12 kanalni)
 • Mini EKG holter (90 sec)
 • Spirometrija

Kućne posjete

Za pacijente koji nisu u mogućnosti sami doći u Ordinaciju organiziramo preglede u kućama 0-24 sata.

 • Pregled u kući (06:00-22:00)
 • Pregled u kući (22:00-06:00)
 • Pregled u kući nedjeljom i blagdanima
 • Ponovni pregled u kući

Ostale usluge

 • Mjerenje masnog tkiva, količine vode u organizmu, mišićne i koštane mase (Metoda IR-NFA-100)
 • Ispitivanje gležanjskog indeksa i dijagnostika periferne arterijske bolesti (MESI aparat)
 • Savjeti o prehrani
 • Konzultacije sa specijalistom
 • Stručna predavanja

NOVO! Mjerenje gležanjskog indeksa (dijagnostika periferne arterijske bolesti - PAD)

Što je periferna arterijska bolest PAD?


Periferna arterijska bolest ozbiljno je stanje uzrokovano slabom cirkulacijom u nogama.

Arterije u donjim ekstremitetima sužene su aterosklerotskim plakom - nakupinama kolesterola u stijenkama arterija - te ograničavaju protok krvi bogate kisikom. Ovo stanje može se javiti u svim arterijama u tijelu.

Približno 60% bolesnika s PAD-om ima opstrukciju u arterijama nogu kao i u arterijama srca ili mozga.

Odgovorite na sljedeća pitanja:

 • Osjećate li tupu bol u bedrima i/ili listovima?

 • Imate li problema s visokim krvnim tlakom?

 • Imate li problema s težinom?

 • Jeste li stariji od 45 godina?

 • Imate li dijabetes?

 • Pušite li?

Ako ste na jedno od pitanja odgovorili sa DA, preporučamo da preventivno izmjerite svoj gležanjski indeks.

Važne informacije:


 • 15 % ljudi starijih od 45 godina imaju PAD
 • Pravovremena dijagnoza doprinosi djelotvornijem liječenju i sprečavanju kritične ishemije
 • Pojedinci kojima je dijagnosticiran PAD imaju 6x veću predispoziciju za srčani ili moždani udar
 • Dijabetičari imaju dva do tri puta veću predispoziciju za PAD
 • Hipertenzija, gojaznost i tjelesna neaktivnost čimbenici su koji doprinose razvoju PAD-a

Što je gležanjski indeks?


Gležanjski indeks predstavlja omjer između vrijednosti tlaka na nadlaktici i lijevog i desnog gležnja. Rezultat tih mjerenja liječniku daje informacije o bolesti perifernih arterija. Na temelju vrijednosti, prisutnosti ili stadija bolesti, moguće je odrediti potencijalne probleme, prventivne mjere i liječenja.

Što mogu učiniti?


Svoj gležanjski indeks možete izmjeriti u našoj ordinaciji. Radi se o brzom (3 minute), neinvazivnom, bezbolnom i jednostavnom mjerenju. Rezultati će nam dati informacije o vašem stanju, te potrebi za odgovarajućom terapijom i promjenama načina života.

Naš pristup temelji se na pshihosomatskoj medicini koja se bazira na jedinstvu duha i tijela. Došlo je do ogromnog napretka u pojedinačnim granama medicine, ali čovjek je jedinstveni organizam sa sustavima koji zajednički rade.

Npr. povišeni tlak se liječi tabletama, a u 90% slučajeva radi se o tzv. idiopatskom povišenom tlaku koji nema organskih poremećaja. Ako netko ima prekomjernu težinu i nezadovoljan je, onda tablete neće polučiti rezultate.

Pacijentu se pristupa kao individui, objašnjava mu se priroda bolesti i radi plan liječenja. Tek kada se pacijent uključi aktivno može se i bez lijekova rješiti povišeni tlak. Ovo je primjer psihosomatskog pristupa liječenju.

METODE

Osnovna ideja rada u Ordinaciji da je centar svake aktivnosti isključivo čovjek. Da bi se mogla pružiti adekvatna medicinska usluga i pomoć, prvo treba upoznati čovjeka sa svim njegovim psihosomatskim stanjima.


 • Anamneza (razgovor) kao osnovni uvod u liječenje

  Pacijentu je potrebno osigurati dovoljno vremena da aktivno iskaže svoje probleme. Svjedoci smo da je pacijent naučen da kod liječnika iznese samo osnovne elemente svojih tegoba, a da nema vremena da iznese ukupno stanje svoga problema. Bez toga nema kvalitetne komunikacije, a samim time i šanse za uspjeh u liječenju su manje.

 • Pregled

  Kod pacijenta je potrebno napraviti kompletan pregled kako bi se dobio maksimalni uvid u njegovo tjelesno stanje i kako bi se nastavio proces obostranog povjerenja. Nakon uvida u opće stanje pacijenta, ako je potrebno, treba napraviti i ostale pretrage koje bi olakšale uspostavljanja dijagnoze.

 • Zaključak

  Nakon svega do sada učinjenog potrebno je zajednički sa pacijentom doći do dijagnoze. Kada se to učini sa bolesnikom razmotriti situaciju i potruditi se da pacijent shvati i prihvati svoje stanje i da se aktivno uključi u daljnje rješavanje svojih problema. Nakon toga pacijent se upoznaje i informira o više načina i pristupa liječenju, te on aktivno sudjeluje u odabiru pristupa terapiji.

 • Terapija

  Psihosomatski pristup pacijentu podrazumjeva da se terapiji kao aktivnom dijelu liječenja pristupi složeno i da se shvati da je potrebno uključiti sve mehanizme pacijenta u rješavanju svog problema uz aktivnu pomoć terapeuta. Naime, tu je veoma bitan interaktivni odnos pacijent- liječnik.

 • Praćenje

  U ovom načinu rada potrebno je da pacijent zna da nije sam i da u svakom trenutku ima mogućnosti da svoje dileme i potrebe može riješiti u kontaktu sa svojim terapeutom. Liječnik je dužan da u praćenju stanja pacijenta organizira i potrebnu dodatnu konsultaciju sa drugim specijalistima, a ne da pacijenta pušta da luta od jednog do drugog.

 • Dokumentacija

  Ova metoda daje važnost medicinskoj dokumentaciji koju pacijent posjeduje, ali se želi izbjeći da se pacijent promatra samo kroz papire jer nekada to može biti i otežavajuća okolnost. Ordinacija preferira da, ako je u mogućnosti, pacijent prije dolaska na pregled putem elektronskih medija pošalje svoju medicinsku dokumentaciju.