BICOM Testovi

1. Alergo-test

Kada želimo govoriti o jednom zdravstvenom problemu koji ima veoma važnu ulogu u današnjem pobolu na svjetskoj razini onda to prije svega mislimo na alergije. Ovaj problem će, nažalost, biti svaki dan sve veći i veći. Po nekim podacima dnevno se u svijetu stvaraju na tisuće novih proizvoda koji u sebi imaju nove kombinacije materijala, kemijskih spojeva, pa kad se tome pridoda i hrana sa tisućama dodataka, boja, pesticida, konzervansa, umjetnih okusa i mirisa, kortikosteroida, antibiotika, pa još i genetski modificirana hrana, onda nam je jasno da je naš organizam u potpunosti " zbunjen " sa svim tim novim proizvodima i novim informacijama na koje reagira alergijskim reakcijama.

Broj ljudi koji danas imaju manje ili više izražene alergijske reakcije svaki dan je sve veći i veći. Nažalost, današnje medicinske metode koje se koriste u terapiji protiv alergijskih reakcija, nisu u mogućnosti da adekvatno odgovore na sve te izazove. Sve više se u terapiji koriste kortikosteroidi koji su moćno oružje, ali koji imaju i česte sekundarne komplikacije pogotovo pri dužoj uporabi.

Međutim danas se u svijetu / mi smo tek u povojima / koristi i biorezonantna metoda koja se bazira na kvantnoj medicini. Ovom metodom možemo lakše utvrditi na što sve je osoba alergična jer metoda ne koristi kontaktno / na koži pacijenta / testiranje što nam teoretski omogućava da utvrdimo alergiju na bilo koju supstancu, bakterije, viruse i gljivice. No, ono što je najvažnije od svega je to da se ta metoda može primjeniti u terapeutske svrhe bez sekundarnih komplikacija koje su moguće u medikamentoznoj terapiji. Dosadašnji svjetski rezultati ukazuju na uspješnost terapije do 87%, što svakako nije zanemarujuće. Treba naglasiti da ne postoji svemoguća metoda koja će sve probleme riješiti, ali svakako treba ozbiljno razmotriti da se i ova metoda što više uključi u rješavanje ovog za zdravstvo i gospodarstvo svijeta teškog problema.

Alergo-test putem BRT dijagnostike obuhvaća testiranje na 250 alergena

Alergijsko testiranje se obavlja tako da se pacijentu uzme kap krvi iz prsta, kako bi se mogla testirati na alergije. Standardni program obuhvaća 250 alergena. Sva dodatna ispitivanja slijede, ako je potrebno, na one alergene koji nisu u standardnom setu, npr. kod građevinara na cement, gips itd.

Nalaz alergijskih reakcija (prema skupinama):
1. ŽITARICE
2. POVRĆE
3. VOĆE
4. MLIJEKO I MESO
5. RIBE
6. ZAČINI
7. STIMULANSI
8. ORAŠČIĆI
9. ŽIVOTINJSKI EPITEL
10. INSEKTI
11. TRAVE I PELUDI
12. BAKTERIJE
13. VIRUSI
14. PESTICIDI
15. GLJIVICE
16. KEMIJSKE I OSTALE SUPSTANCE
17. METALI
18. PROTOZOE
19. CRIJEVNI PARAZITI
20. DODATCI
21. OSTALO

2. Bicom test

Bicom test obuhvaća kompletno testiranje funkcionalnog stanja organizma i standardni alergo test. Testiranje se vrši mjerenjem određenih točaka na tijelu. Nakon Bicom testa i alergijskog testa imamo početne vrijednosti stanja organizma, pa se može započeti biorezonantnom terapijom i desenzibilizacijom na prisutne alergene.